Käyttöehdot

1.Sopimus

Digital School Of Arts (tässä dokumentissa jatkossa DSOA) on verkkopalvelu osoitteessa www.dsoa.io. DSOA-palvelun tarjoaa Viihdepalvelu Esirippu Oy. Yritys on rekisteröity yritystunnuksella 2403978-6 ja sen virallinen osoite on Henrik Forsiuksen tie 10, 00750 Helsinki.

Nämä käyttöehdot koskevat DSOA-palvelun kaikkien sisältöjen, palveluiden, tuotteiden ja toimintojen käyttöä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjä palvelusta korvaamatta jo maksettuja tilauksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

DSOA tarjoaa asiakkaalleen pääsyn verkkopalveluunsa osoitteessa www.dsoa.io, jossa asiakas voi suoratoistaa tilaamaansa sisältöä tilauksen ehtojen mukaisesti haluamillaan laitteistoilla rajattomasti niin kauan, kuin DSOAn ja oikeudenhaltijan välinen sopimus tilatusta sisällöstä on voimassa.

2.Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

DSOA-verkkopalveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä rekisteröityminen velvoita käyttäjää tekemään maksullisia tilauksia. Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukaisia. Käyttäjän tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä. Alaikäisellä käyttäjällä tulee olla huoltajansa lupa palvelun maksamiseen ja käyttöön.

Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Poikkeuksen muodostavat samassa taloudessa asuvat saman perheen jäsenet, jotka voivat käyttää yhteistä käyttäjätunnusta.

Asiakkaan DSOA:sta tilaamia sisältöjä ei saa jakaa edelleen kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei saa näyttää aineistoja julkisesti. Aineistoja ei saa jakaa edelleen yrityksen tai muun yhteisön sisällä eikä DSOA:n palveluja saa hyödyntää kaupallisesti.

DSOA pidättää oikeuden estää väliaikaisesti asiakkaiden pääsy DSOA:n palveluihin toiminnallisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä johtuen.

3.Tilaaminen, maksaminen ja sisällön toistaminen

DSOA-verkkopalvelussa tehty tilaus on sitova ja peruuttamaton välittömästi kun käyttäjä saa vahvistuksen onnistuneesta maksusuorituksesta.

DSOA:lla on oikeus muuttaa myynnissä olevien tuotteiden valikoimaa ja hintoja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat on eritelty DSOA:n verkkosivuilla osoitteessa www.dsoa.io.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset tuotteiden hintoihin on DSOAlla oikeus ottaa huomioon välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne voidaan lisätä automaattisesti hintoihin.

Asiakas voi maksaa tilauksensa DSOA:n verkkopalvelussa ainoastaan maksukortilla.

Jos DSOA;n palveluja käytetään mobiiliyhteyden kautta, on asiakkaan oltava tietoinen siitä, että mobiiliyhteyden tarjoaja saattaa vaatia maksun niiden megatavujen (MB) käytöstä, jotka sisällön toistaminen vaatii. DSOA:n palveluja suositellaan käytettäväksi laajakaistayhteydellä, jonka veloitus ei ole käyttöperusteinen.

Palvelun laadun takaamiseksi on suositeltavaa, että asiakkaan verkkoyhteyden latausnopeus on vähintään 10 Mbit/s. DSOA ei ole vastuussa toistetun sisällön laadun vaihtelusta, mikä johtuu käytetyn internet-yhteyden nopeudesta ja siinä ilmenevistä muutoksista.

Kuitti asiakkaan tilauksesta lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitetty asiakkaalle verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

4.Toimitus ja peruutusoikeus

Maksettu sisältö on tilauksen tekemisen jälkeen välittömästi asiakkaan käytössä  ja toistettavissa DSOA-verkkopalvelussa sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli kyseessä on live-kurssi, joka jostain syystä peruuntuu, palautetaan osallistumismaksu asiakkaille kokonaan. Muissa tapauksissa maksetut tilaukset DSOA:n sivustoilta ostetuista sisällöistä ovat sitovia, eikä tilauksilla ole peruutusoikeutta,

5.Käyttäjätili ja maksukortti

DSOA:n maksullisen sisällön käyttö edellyttää, että asiakas luo henkilökohtaisen profiilin osoitteessa www.dsoa.io. Asiakas voi käyttää profiilin luomiseen sähköpostiosoitetta, facebook-tiliään tai google-tiliään.

Kirjautumistiedot siirretään kryptatussa muodossa suojatun yhteyden kautta. Asiakkaan kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tietoja, joita ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kirjautumistietojensa väärinkäytöstä, joka tapahtuu muiden henkilöiden toimesta.

DSOA-käyttäjäprofiilinsa kautta asiakkaalla on pääsy ostamiinsa sisältöihin.

Jokaisesta rekisteröidyllä maksukortilla suoritetusta maksusta lähetetään jälkikäteen kuitti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitetty asiakkaan käyttäjäprofiiliin.

DSOA käsittelee henkilötietoja tiettyjen yksityisyydensuojauskäytäntöjen mukaisesti. Voit lukea lisää näistä käytännöistä tietosuojadokumentistamme.

6.Tekijänoikeudet

DSOA:n verkkopalvelussa olevat sisällöt ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Mikäli asiakas rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia esim. kopioimalla, jakamalla aineistoa, näyttämällä sisältöjä julkisessa tilassa, tai pyrkii hyötymään niistä kaupallisesti, on DSOA:lla oikeus estää asiakkaan pääsy DSOA:n verkkopalveluun ja asiakas voi joutua rikos- ja siviilioikeudelliseen vastuuseen väärinkäytöstä.

7.Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.

8.Tietosuoja

Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.

Rekisteröidyt käyttäjät voivat muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjänimensä halutessaan kokonaan. Käyttäjänimen ja -tilin poisto suoritetaan pyytämällä sitä sähköpostitse info@dsoa.io -osoitteesta.

Lue lisää tietosuojadokumentistamme.

9.Erimielisyydet

Sisältöjen ostaminen DSOA:n verkkopalvelussa tapahtuu voimassa olevien Suomen lakien mukaisesti.

Asiakkaan ja DSOA:n välisissä käyttöehtoja koskevissa erimielisyyksissä asiakas voi tehdä valituksen DSOA:sta. DSOA antaa päätöksensä viimeistään 3 kk valituksen jättämisen jälkeen.

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, kiista kuuluu Suomen oikeusistuinten yksinomaisen toimivallan alaisuuteen. Asiakkaalla on aina myös oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/

Seuraa meitä:


© 2021 Digital School Of Arts